پایه باطری اصلی دریل شارژی 12 و 14 و 18 ولت ماکیتا 6271 – 6281 – 8271 – 8281 – 6391 – 8391

52,000 تومان

پوسته دریل شارژی 18 ولت ( متفرقه )( موتور کوچک ) طرح ماکیتا 6391 – 8391

300,000 تومان

پوسته دریل شارژی 18 ولت ماکیتا 6391 – 8391

750,000 تومان

فنر گیربکس دریل شارژی 12 و 14 و 18 ولت ماکیتا 6271 – 6281 – 8271 – 8281 – 6391 – 8391

15,000 تومان

کلید چپ و راست دریل شارژی 12 و 14 و 18 ولت ماکیتا 6271 – 6281 – 8271 – 8281 – 6391 – 8391

39,000 تومان

کلید گیربکس دریل شارژی 12 و 14 و 18 ولت ماکیتا 6271 – 6281 – 8271 – 8281 – 6391 – 8391

55,000 تومان

گیربکس ساده اصلی دریل شارژی 18 ولت ماکیتا 6391

1,600,000 تومان

موتور اصلی دریل شارژی 18 ولت ماکیتا 6391 – 8391

750,000 تومان