نمایش 1–12 از 13 نتیجه

آرمیچر ( ارمیچر ) اصلی دریل چکشی ماکیتا HP1641 – HP1640 – HP1620 – HP1621

2,830,000 تومان

جا ذغالی دریل چکشی ماکیتا HP1641 – HP1640 – HP1620 – HP1621

245,000 تومان

جا ذغالی دریل ماکیتا HP1630 – HP1631 – MT813 – MT 814 – MT815 – MHP160

21,000 تومان

جا ذغالی ماکیتا ( مناسب اکثر مدل ها ) GA7020 – GA9067 – HM1304

60,000 تومان

دنده دریل ماکیتا HP1630 – HP1631 – MT813 – MT 814 – MT815 – MHP160

330,000 تومان

دنده مقابل دریل چکشی ماکیتا HP1641 – HP1640 – HP1620 – HP1621

397,000 تومان

سویچ ( کلید ) اصلی دریل ماکیتا MT813 – MT814 – MT815 – MHP160 – MHP130 – MDP200 – MDP201 – MT651 – MDP300

560,000 تومان

سویچ ( کلید ) متفرقه دریل ماکیتا HP1630 – HP1631 – MT813 – MT814 – MT815 – MHP160 – MHP130 – MDP200 – MDP201 – MT651 – MDP300 – 6413

330,000 تومان

شستی کلید چکشی ساده دریل چکشی ماکیتا HP1641 – HP1640 – HP1620 – HP1621

35,000 تومان

شفت اصلی دریل چکشی ماکیتا HP1641 – HP1640 – HP1620 – HP1621

250,000 تومان

شفت دریل ماکیتا HP1630 – HP1631 – MT813 – MT814 – MT815 – MHP160

330,000 تومان

فلنج دریل ماکیتا HP1630 – HP1631 – MT813 – MT 814 – MT815 – MHP160

830,000 تومان