نمایش دادن همه 6 نتیجه

مته کبالت 5 درصد MRD سایز 3 میلی متر

28,000 تومان

مته کبالت 5 درصد MRD سایز 3.5 میلی متر

32,000 تومان

مته کبالت 5 درصد MRD سایز 4 میلی متر

37,200 تومان

مته کبالت 5 درصد MRD سایز 4.2 میلی متر

42,500 تومان

مته کبالت 5 درصد MRD سایز 4.5 میلی متر

47,500 تومان

مته کبالت 5 درصد MRD سایز 6 میلی متر

79,500 تومان