پایه باطری اصلی دریل شارژی 12 و 14 و 18 ولت ماکیتا 6271 – 6281 – 8271 – 8281 – 6391 – 8391

52,000 تومان

پوسته دریل شارژی 12 ولت ماکیتا 6271 – 8271

850,000 تومان

پوسته گیربکس پلاستیکی متفرقه دریل شارژی ماکیتا

180,000 تومان

سویچ ( کلید ) اصلی دریل شارژی 12 و 14 ولت ماکیتا 6271 – 6281 – 8271 – 8281

1,010,000 تومان

فنر گیربکس دریل شارژی 12 و 14 و 18 ولت ماکیتا 6271 – 6281 – 8271 – 8281 – 6391 – 8391

15,000 تومان

کلید چپ و راست دریل شارژی 12 و 14 و 18 ولت ماکیتا 6271 – 6281 – 8271 – 8281 – 6391 – 8391

39,000 تومان

کلید گیربکس دریل شارژی 12 و 14 و 18 ولت ماکیتا 6271 – 6281 – 8271 – 8281 – 6391 – 8391

55,000 تومان

گیربکس چکشی اصلی دریل شارژی 12 و 14 ولت ماکیتا 8271 – 8281

2,800,000 تومان

موتور اصلی دریل شارژی 12 و 14 ولت ماکیتا 6271 – 6281 – 8271 – 8281

860,000 تومان

موتور متفرقه دریل شارژی 12 و 14 ولت ماکیتا 6271 – 6281 – 8271 – 8281

456,000 تومان