پایه باطری اصلی دریل شارژی 12 و 14 و 18 ولت ماکیتا 6271 – 6281 – 8271 – 8281 – 6391 – 8391

52,000 تومان

پوسته دریل شارژی 12 ولت ماکیتا 6271 – 8271

850,000 تومان

پوسته گیربکس پلاستیکی متفرقه دریل شارژی ماکیتا

180,000 تومان

سه نظام اصلی دریل شارژی 12 ولت ماکیتا 6271

1,242,000 تومان

سه نظام متفرقه دریل شارژی 12 ولت ماکیتا 6271

180,000 تومان

سویچ ( کلید ) اصلی دریل شارژی 12 و 14 ولت ماکیتا 6271 – 6281 – 8271 – 8281

1,010,000 تومان

فنر گیربکس دریل شارژی 12 و 14 و 18 ولت ماکیتا 6271 – 6281 – 8271 – 8281 – 6391 – 8391

15,000 تومان

کلید چپ و راست دریل شارژی 12 و 14 و 18 ولت ماکیتا 6271 – 6281 – 8271 – 8281 – 6391 – 8391

39,000 تومان

کلید گیربکس دریل شارژی 12 و 14 و 18 ولت ماکیتا 6271 – 6281 – 8271 – 8281 – 6391 – 8391

55,000 تومان

گیربکس ساده اصلی دریل شارژی 12 و 14 ولت ماکیتا 6271 – 6281

2,089,000 تومان

گیربکس ساده متفرقه دریل شارژی 12 و 14 ولت ماکیتا 6271 – 6281

960,000 تومان

موتور اصلی دریل شارژی 12 و 14 ولت ماکیتا 6271 – 6281 – 8271 – 8281

860,000 تومان